Eesti Vabariigi põhiseadus

Väärikas köites põhiseadus on taas saadaval!

Teos võiks olla igas raamaturiiulis, et olulised asjad vahel meelde tuletada.

Eesti Vabariigi põhiseadus

Autor

Periood

kajastust

Projekti ülevaade

Monika Kuzmina

Monika Kuzmina

Vastutaja

Veronika Tigasoo

Veronika Tigasoo

Vastutaja

Igaühel on õigus vabale eneseteostusele.

Lõik raamatust

§ 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

Kajastused

KÜSI PAKKUMIST