Nagu inimene mõtleb

„Nagu inimene mõtleb“ on ajatu klassika ning üks esimesena kirjutatud teoseid inimese mõtete jõust ja nende mõjust inimese elule. Seda on trükitud läbi aegade kümnetes keeltes miljoneid eksemplare.

Raamat käsitleb mõtte jõudu ja mõju erinevatele eluvaldkondadele, saavutustele ja õnnele. Autor James Allen kirjeldab raamatus, kuidas oma mõttemaailmaga kannatlikult ja targalt töötades võime enda elu uueks luua. Ta oli veendumusel, et meid ümbritsev maailm on meie mõtete otsene ilming.

Paljud kuulsused on nimetanud seda raamatut teoseks, mis on nende elu oluliselt mõjutanud. Mitmed tuntud koolitajad, sealhulgas Anthony Robbins, kasutavad siinseid tarkusi oma õpetuste alustena. Väga paljud mõttejõudu käsitlevad tuntud tsitaadid on pärit just sellest raamatust või on olnud aluseks nende tekkele. Raamatule “Nagu inimene mõtleb” viidatakse ka väga paljudes tuntud juhtimis- või enesearengu õpetustes.

Raamat “Nagu inimene mõtleb” (As a man thinketh) on saanud Goodreads keskkonnas üle 55 000 väga positiivse hinnangu!

„Nagu inimene mõtleb“ on ajatu klassika ning üks esimesena kirjutatud teoseid inimese mõtete jõust ja nende mõjust inimese elule. Seda on trükitud läbi aegade kümnetes keeltes miljoneid eksemplare.

Raamat käsitleb mõtte jõudu ja mõju erinevatele eluvaldkondadele, saavutustele ja õnnele. Autor James Allen kirjeldab raamatus, kuidas oma mõttemaailmaga kannatlikult ja targalt töötades võime enda elu uueks luua. Ta oli veendumusel, et meid ümbritsev maailm on meie mõtete otsene ilming.

Paljud kuulsused on nimetanud seda raamatut teoseks, mis on nende elu oluliselt mõjutanud. Mitmed tuntud koolitajad, sealhulgas Anthony Robbins, kasutavad siinseid tarkusi oma õpetuste alustena. Väga paljud mõttejõudu käsitlevad tuntud tsitaadid on pärit just sellest raamatust või on olnud aluseks nende tekkele. Raamatule “Nagu inimene mõtleb” viidatakse ka väga paljudes tuntud juhtimis- või enesearengu õpetustes.

Raamat “Nagu inimene mõtleb” (As a man thinketh) on saanud Goodreads keskkonnas üle 55 000 väga positiivse hinnangu!

James Allen

Autor

Periood

kajastust

Projekti ülevaade

Monika Kuzmina

Monika Kuzmina

Vastutaja

Tegu on mõtte õis, rõõm ja kannatus on selle viljad; niimoodi õpib inimene tundma oma arengu magusaid ja kibedaid maitseid.

Nõuandeid raamatust

Autor kirjeldab raamatus, kuidas oma mõttemaailmaga kannatlikult ja targalt töötades võime elu uueks luua. Siin on raamatust mõned head mõtted ja nõuanded: 

  • Loomevõime on sinul – Välised olud vaevavad inimest niikaua, kuni ta usub, et teda kujundavad temast sõltumatud jõud. Kui inimene viimaks taipab, et loomisvõime on temal enesel ja tema ise võib otsustada, milline on tema olemuse peidetud pinnas ja seemned loomaks oma eluolu, saab ta oma elu õiguspäraseks peremeheks. 
  • Kõik algab mõttest –Iga inimene, kes natukenegi aega on enesekontrolli ja -puhastust harjutanud, teab, et olud arenevad mõttest. Kui inimene tõepoolest otsustab oma olemuses leiduvaid vigu parandada ning saavutab kiirelt ja sujuvalt edu, saab talle ruttu osaks terve hulk elumuutusi. 
  • Parandada tuleks ennast –Inimesed tahavad innukalt parandada oma eluolu, kuid mitte iseennast, seepärast jäävadki nad piiratuks. Inimene, kes ei kohku tagasi enese ristilöömisest, saavutab alati seatud eesmärgi. 
  • Lõpeta vingumine –Inimene saab inimeseks vaid siis, kui lõpetab vingumise, kirumise ning hakkab otsima oma elu reguleerivat varjatud õiglust. Ta kohandab oma meele selle reguleeriva teguriga, lõpetab oma hädades teiste süüdistamise ning ehitab end üles tugevate ja õilsate mõtete abil. Ta ei sõdi enam oludega, vaid hakkab neid oma kiirema arengu ja eneses peituvate varjatud võimete ja võimaluste avastamiseks kasutama. 
  • Head mõtted on olulised –Headel mõtetel ja tegudel pole kunagi halbu tagajärgi, samas halvad mõtted ja teod ei anna kunagi head tulemust. Ütleb ka kõnekäänd, et maisist kasvab ainult mais ja nõgesest ainult nõges. Looduse puhul inimene mõistab seda ja tegutseb vastavalt, kuid vaimses maailmas taipavad seda vähesed, kuigi seal toimib see täpselt sama lihtsalt ja püsivalt. Ilusatest mõtetest tekivad armulikud ja lahked harjumused, millest arenevad geniaalsed ja päikeselised olud. Puhtad mõtted kujundavad mõõdukust ja enesekontrolli. Julged, ennast usaldavad ja otsusekindlad mõtted kristalliseeruvad mehiselt jõulisteks harjumusteks, millega kaasneb edu, küllus ja vabadus. Konkreetne ja katkematu mõttelõng – ükskõik, kas hea või halb -, mõjutab vältimatult inimese olemust ja olukorda. Inimene ei saa end ümbritsevaid olusid otseselt ise vältida, kuid ta valib mõtted, mille abil kaudselt, kuid kindlalt oma olukorda kujundab.

Kajastused

KÜSI PAKKUMIST