Ütle mulle, kust sul valutab, ja ma ütlen sulle, miks see nii on

Raamat toob välja selge seose meie emotsionaalsete või vaimsete pingete ning füüsiliste haiguste ja traumade vahel.

Oma rolli mängib seegi, kus täpsemalt tervisehäire välja lööb. Michel Odoul on aastaid kasutanud energeetilisi meetodeid ning mõistnud tänu sellele, kuidas keha meiega kõneleb, andes pidevalt teada, mis valesti on. Pole sugugi juhus, nagu ta ütleb, kumb kõrv, käsi või jalg valutab või kas terviseprobleem väljendub keha ülemises või alumises pooles. Nende seoste tõestuseks esitab ta ka rohkelt näiteid.

Raamat on hea praktiline teejuht kõigile, kes otsi­vad võtit, mille abil keha keelt mõista, selle asemel et võtta seda mehaanilise organismina.

Kogu sellel psühhoenergeetilisel lähenemisel on aga oma hind – see sunnib meid arenema ning vastutust võtma, et elu saaks tervikliku tähenduse.

Majandusteaduse ja aikido-juhendaja taustaga Michel Odoul on shiatsu praktik, lektor, koolitaja ja mitme selle valdkonna tippteose autor. Lisaks Hiina energia­meetodite tudeerimisele on ta õppinud lääne psühholoogiat ja lõdvestustehnikat.

Odoul rajas Prantsuse Shiatsu Instituudi, et vastata üha kasvavale nõudlusele selle eriala koolituste järele. Ta on välja töötanud psühho­energeetika, rakendusliku keha­psühholoogia ja fütoenergeetika käsitlusviisi.

Michel Odoul

Autor

Periood

kajastust

Projekti ülevaade

Monika Kuzmina

Monika Kuzmina

Vastutaja

Ekseemid, psoriaas, ketendus, laikpigmenditus ja akne on reaktsioon sellele, kui tunnetame välismaailmast pärit rünnakuid, olgu need siis tõelised või mitte. 

Nahaprobleemid

Mis põhjused võivad peituda nahaprobleemide taga? 

Nahk salvestab meie kogemusi ja emotsioone 

Odoul märgib, et nahk (mh nn lihaste nahk ehk sidekirme) salvestab meie kogemusi ja emotsioone. See laseb meil ka mõista, miks puudutamine ja mõned kehaharjutused (nt shiatsu) annavad erakordseid tulemusi ja just psühhosomaatiliste ilmingute puhul. Nahk on keha paranemisvõime musterelund. See ime, mida ei ole seni suudetud süvitsi selgitada, võimaldab organismil end üllatavalt jõuliselt ja efektiivselt ise parandada ja üles ehitada. Nahal on väga oluline sotsiaalne roll. Ta osaleb vahetult selles, kuidas me ümbritseva maailmaga suhtleme. Mida steriilsemaks meie ühiskonnad ja kultuurid muutuvad, seda kaugemaks need üksteisest jäävad, seda enam domineerib intellekt ja välimus ning puudutus jääb pigem tahaplaanile. On märkimisväärne, et tänapäeval sobib teist inimest häbitult katkestada, aga kui juhutume laualt midagi võttes kogemata puudutama või kriimustama, ruttame otsekohe vabandama, justkui oleks juhuslik puudutus taunitavam ja vääram kui jutule vahelesegamine. 

Kajastused

KÜSI PAKKUMIST